ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง ด้วยวิถีธรรมชาติ เพื่อให้ได้เนื้อไก่ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นเรามีสถานที่แปรรูป ตัดแต่งซาก ที่ได้รับมาตรฐาน ฆจส. 2 จากกรมปศุสัตว์  ท่านจึงมั่นใจว่าได้รับประทานเนื้อไก่พื้นเมืองที่สะอาดปลอดภัย รสชาติอร่อยถูกใจแน่นอน  

© 2016. All Rights Reserved. Designed by chiangrai-webdesign.com